11. desember 2017

Hva er Drøbak Challenge?

Drøbak Challenge passer for alle

Drøbak Challenge er en lagkonkurranse for 2 deltagere. Lagene skal sykle og navigere seg gjennom terrenget for å rekke å finne så mange av totalt 40 poster for å samle mest mulig poeng. Totalt har lagene maksimalt 4 timer til disposisjon. Kommer laget for sent, vil laget bli tildelt straffepoeng.

På mange av postene blir deltagerne utfordret gjennom øvelser og oppgaver som krever ro, intellekt, smidighet, styrke og utholdenhet. Antall løste oppgaver gir poeng og den som har mest poeng etter 4 timer vinner.

På denne måten kan erfarne og uerfarne delta side om side på en positiv måte for alle.    

Ulike utfordringer

Alle 40 postene er plassert ut i terrenget. Laget må finne den beste ruten for å effektivt kunne komme seg rundt til de ulike postene.
Plasseringen av postene kan variere fra å ligge på bakken, oppe i et tre, ute i en dam, inne i et rør og mange andre utfordrende steder.

På noen av postene er det en aktivitet som skal utføres. Her kan det være alt fra å løse en kode for å kunne stemple og fortsette, til mer krevende oppgaver som klatring, ballspill eller lignende. Her er det kun fantasien som sette begrensninger. Men det skal være mulig å gjennomføre for alle – selv om en må bruke litt mer tid.